ยางแผ่นซิลิโคน tagged posts

Silicone Rubber Sheet – ยางแผ่นซิลิโคน

November 4, 2016 Product  

ยางแผ่น (Rubber Sheet)

  • ยางแผ่นซิลิโคน (Silicone Rubber Sheet) ความหนาตั้งแต่ 1 – 10 มิลลิเมตร เป็นยางแผ่นฟูดเกรด ที่อุตสาหกรรมอาหารและยา นิยมใช้ ทางเรามีใบรับรอง MSDS และ FDA โดยมีหน้ากว้าง 1 เมตร ความยาว 10 เมตร ต่อม้วน หรือสามารถตัดขายปลีก และขอใบรับรองฟูดเกรดได้ นอกจากนี้ ยางแผ่่นซิลิโคนยังสามารถทนความร้อนได้ ถึง 250 องศาเซลเซียส...
รายละเอียด เพิ่มเติม ...